วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

กราบพระธาตุปางเยอ

พระอาจารย์พระครูประกาศพุทธพากย์กำลังกราบนมัสการพระธาตุปางเยอ เมืองเชียงรุ่ง สิบสองปันนา มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน พระเกศาธาตุแห่งองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ไม่มีความคิดเห็น: