วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

สองพระอาจารย์ที่พระธาตุปางเยอ

สองพระอาจารย์ที่พระธาตุปางเยอ คือ พระอาจารย์พระครูประกาศพุทะพากย์ พระธรรมทูตสายต่างประเทศ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมกุฏกษัตริยาราม กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย และ พระอาจารย์ตุ๊เจ้าขง เจ้าอาวาสวัดเชียงป้อม เมืองเชียงรุ่ง สิบสองปันนา มณฯพลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน

ไม่มีความคิดเห็น: