วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลานพระธาตุปางเยอ

นี่คือบริเวณพระธาตุปางเยอ เนื่องจากไม่มีพระเณรดูแล  มีพระอาจารย์ตุ๊เจ้าขงองค์เดียว ต้องดูแลวัดถึง ๒๒ วัด จึงเป็นเรื่องลำบาก ส่วนคนที่จะมาบวชหายาก เพราะวัยรุ่นที่เติบโตมาภายไต้การเมืองสมัยใหม่ไม่ได้สนใจเรื่องของศาสนา แม้จะได้คืนศาสนวัตถุจากรัฐบาลจีนแล้ว ศาสนบุตคลก็ยังขาดแคลน เพราะขาดการต่อเนื่องมายาวนาน นับตั้งแต่ยุคการปฏิวัติวัฒนธรรม การสืบต่อทางพระพุทธศาสนาก็ถูกตัดตอน ขาดหายไปนาน เพิ่งจะมาเปิดให้อิสระเมื่อสิบกว่าปีมานี่เอง การฟื้นฟูสิ่งที่เสื่อมไปแล้วจึงเป็นการยากมาก พระอาจารย์พระครูประกาศพุทธพากย์และพระอาจารย์ตุ๊เจ้าขงจึงคิดหาทางค่อยปรับปรุงส่งเสริมไปเรื่อยๆ คงจะต้องใช้เวลาอีกยาวนานมากกว่าพระพุทธศาสนาจะฟื้นกลับมาปกติดังเดิมได้

ไม่มีความคิดเห็น: