วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ชีวิตชาวดอย

วิถีชีวิตของผู้คนที่ีอาศัยอยู่ตามดอยสูง ก็จะมีลักษณะเช่นนี้ แต่ทว่าพวกเขาก็มีความพึงพอใจในสภาพแวดล่อมแบบนี้ สมกับคำว่าที่ว่าสุขอยู่ที่ใจ บันทึกภาพนี้ระหว่างทางขึ้นสู่ดอยสูงนามว่าดอยแขม ยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน

ไม่มีความคิดเห็น: