วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

เริ่มต้นขึ้นสู่ดอยแขม

ออกจากเมืองลองมา หากมาถึงจุึดนี้ ทางเริ่มลาดชันขึ้นไปเรื่อยๆ มุ่งหน้าสูดอยสูงที่เรียกกันว่าดอยแขม มณพ,ยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน

ไม่มีความคิดเห็น: