วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ส้มจีน

ส้มจีน นับเป็นผลิตผลทางเกษตรของจีนที่ออกมามากกระจายไปทั่วดินแดน พร้อมขยายส่งออกไต่างประเทศโดยอาศัยลำน้ำโงจากเชียงรุ่งสู่เชียงแสนของไทย นับวันปริมาณแห่งการค้าขายนีร้จะได้เพิ่มทวีคูณขึ้นไปเรื่อยๆ บันทึกจากหมู่บ้านที่อยู่ระหว่างเมืองเชียงรุ่งกับเมืองลอง สาธารณรัฐประชาชนจีน

ไม่มีความคิดเห็น: