วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ไร่กล้วยเมืองจีน

ไร่กล้วยหอมกว้างใหญ่สุดลูกตาในที่ราบระหว่างเมืองเชียงรุ่งและเมืองลอง ผลิตผลการเกษตรนี้ได้มีการนำส่งสู่โรงงานในเมืองหลวงคุนหมิง บางส่วนก็ส่งออกนอกสู่ประเทศไทย

ไม่มีความคิดเห็น: