วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ธรรมบรรยาย โดย พระครูประกาศพุทธพากย์

วิสาขามหาอุบาสิกา ธรรมบรรยายโดย พระอาจารย์พระครูประกาศพุทธพากย์ วัดพระธรรมจักร บ้านบึง ชลบุรี

ไม่มีความคิดเห็น: