วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ปลาอินทรีย์กับผีวัดตรีทศเทพ

ปลาอินทรีย์กับผีวัดตรีทศเทพ บรรยายโดย ศ.เกียรติคุณ ดร.แสง จันทรงาม มมร.รุ่นที่ ๑ ในงานประชุมใหญ่ สมาคมศิษย์เก่า มมร.ณห้องประชุมใหญ่ มมร วัดบวรนิเวศวิหาร

ไม่มีความคิดเห็น: