วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

The Restoration of Makutkasatriyaram Temple โครงการบูรณปฏิสังขรณ์วัดมกุฏกษัตริยาราม

วัดมกุฏกษัตริยาราม 

The Restoration of Makutkasatriyaram Temple

โครงการบูรณปฏิสังขรณ์วัดมกุฏกษัตริยาราม

ไม่มีความคิดเห็น: