วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2556

พระธาตุปางเยอ พระธาตุหมู่ ๑๓ องค์ ประจำราชอาณาจักรหอคำเชียงรุ้ง

พระธาตุปางเยอ เป็นพระธาตุหมู่ ๑๓ องค์ หมายถึง ธุดงค์ ๑๓ ข้อที่พระพุทธเจ้าประทานอนุญาตไว้่เพื่อเป็นแนวปฏิบัติเพื่อความขัดเกลากิเลสอาสวะ พระธาตุองค์นี้่เป็นพระธาตุโบราณคู่บ้านคู่เมืองมาช้านาน พระมหากษัตริย์ทุกๆพระองค์จะทรงทำนุบำรุงพระธาตุในฐานะพระธาตุประจำเมือง เป็นพระธาตุที่บรรจุพระเกศาธาตุแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นที่กราบไหว้บูบาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายมาช้านาน แต่เมื่อกาลผ่านไปถึงสมัย ท่านเหมาเจอตุง ได้ทำการปฏิวัติวัฒนธรรมโดยประกาศให้หยุดกิจกรรมทางศาสนาทั้งหมด และยึดศาสนสมบัติของสงฆ์เป็นของรัฐและบางแห่งก็ถูกเผาทำลาย มาบัดนี้ทางการจีนได้ผ่อนคลายมาตราการดังกล่าว จึงได้มอบคืนศาสนสมบัติให้ทางคณะสงฆ์  พระอาจารย์ตุ๊เจ้าขงแห่งเชียงรุ้งได้ไปเซ็นต์รับมอบมาจากรัฐบาลเป็นระยะเวลา ๒ ปีเข้านี้แล้ว ก็ได้ทำการบูรณะซ่อมแซมเพื่อเป็นพุทธบูชาท่ามกลางความขาดแคลนทุกด้าน ณ บัดนี้ได้รื้อกุฏิเก่าออกกำแพงพระเจดีย์เพราะชำรุดใช้การไม่ได้ เป็นกุฏิไม้ และได้ทำการก่อสร้างเป็นศาลาที่พำนักสงฆ์เป็นสองชั้น แบ่งส่วนหนึ่งเป็นศาลาปฏิบัติธรรมกัมมัฏฐาน แม้ได้ลงมือทำแล้ว จากความขาดแคลน แม้ค่าแรงของช่างที่มาทำการก่อสร้างก็ยังไม่มีให้ แต่เขาเหล่านั้นก็มีศรัทธาเต็มเปี่ยมในหัวใจ ตั้งหน้าตั้งตาทำงานโดยไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา พระอาจารย์พระครูประกาศพุทธพากย์ พระธรรมทูตสายต่างประเทศ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมกุฏกษัตริยาราม ได้แวะเวียนมาเยี่ยมดูแลอยู่สม่ำเสมอ เมื่อศาลาเสร็จแล้วก็จะทำห้องสุขาต่อไป จะจัดให้มีการฉลองศาลาและเชิญชวนพุทธศาสนิกชนชาวไทยไปร่วมงานครั้งนี้ด้วย 

ไม่มีความคิดเห็น: