วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ปู่ ย่า ของเผ่าอีก้อ

อีก้อ นับเป็นชาวเขาเผ่าหนึ่งกระจายอยู่ทั่วไป จีน พม่า ไทย ลาว มีวัฒนธรรมเป็นของตนเอง ในภาพเป็นแนวคิดของอีก้อเกี่ยวกับกำเนิดของมนุษย์ที่เป็นประเพนีกราบไหว้ปู่ย่าของเขา ผีปูผีย่า เชื่อและนับถือกันมาแต่โบราณ ภาพนี้ถ่ายที่พิพิธภัณฑเผ่าอีก้อ บนเขา ปากทางที่จะขึ้นไปยังพระพุทธบาทที่พระพุทธองค์ประทานไว้ให้เหล่านาคราชกราบไหว้บูชาบนยอดเขาสิบสองปันนา มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน

ไม่มีความคิดเห็น: