วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2556

วิธีนั่งสมาธิ

วิธีนั่งสมาธิ

การนั่งสมาธินั้นพระพุทธองค์ตรัสสอนให้นั่งขัดสมาธิตามแบบดังที่เราเห็นพระพุทธรูปนั่งขัดสมาธินั่นแหละ คือ เอาขาขวาทับขาซ้าย ตั้งกายให้ตรง เพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นขอนำเอาข้อความที่พ่อแม่ครูอาจารย์หลวงตามหาบัวได้สอนไว้ในหนังสือ ปฏิปทาพระธุดงค์กัมมัฏฐานว่า
“วิธีนั่งสมาธิภาวนาท่านสอนไว้ว่า พึงนั่งขัดสมาธิ คือนั่งขัดสมาธิตามแบบพระพุทธรูปองค์แทนศาสดา เอาขาขวาทับขาซ้าย มือขวาทับมือซ้าย วางมือทั้งสองไว้บนตักหรือบนสมาธิ ตั้งกายให้ตรงธรรมดา อย่าให้ก้มนักเงยนัก อย่าให้เอียงซ้ายเอียงขวาจนผิดธรรมดา ไม่กดหรือเกร็งอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งอันเป็นการบังคับกายให้ลำบาก ปล่อยวางอวัยวะทุกส่วนไว้ตามปกติ”


ไม่มีความคิดเห็น: