วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2556

นั่งแล้วอย่ากังวลกับกาย

นั่งแล้วอย่ากังวลกับกาย

เมื่อภาวนาไปแล้วหลายคนอาจจะกังวลว่า กายเราจะยังตรงอยู่ไหมหนอ หากมีข้อสงสัยและข้องใจก็จงศึกษาวิธีการที่ พ่อแม่ครูอาจารย์หลวงตามหาบัว ท่านได้แนะนำไว้ดังนี้ว่า

“ เวลาทำหน้าที่ภาวนาต่อไปแล้ว กรุณาทำความสนใจกับหน้าที่นั้นอย่างเดียว ไม่พึงกลับมาทำความกังวลรักษาท่าสมาธิที่กำหนดไว้เดิม โดยเกรงท่านั่งนั้นจะเคลื่อนจากอาการเดิม เป็นการก้มเกินไปหรือเงยเกินไป เอียงซ้ายเกินไป เอียงขวาเกินไป ซึ่งเป็นการกังวลกับอาการทางกายมากกว่าทางจิต สมาธิภาวนาจะดำเนินไม่สะดวก ดังนั้น พอเริ่มต้นทางจิตภาวนาแล้ว จึงไม่ควรเป็นกังวลกับทางกาย ตั้งหน้าทำงานทางจิตต่อไปจนถึงวาระสุดท้ายแห่งการออกจากสมาธิภาวนา”

ไม่มีความคิดเห็น: