วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2556


ภาพเขียนในโบสถ์วัดพระธาตุฮังฮุ้ง อ.เชียงรุ้ง จ.สิบสองปันนา มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีนถ่ายเมือ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖ โดย สมลักษณ์ วันโย

ไม่มีความคิดเห็น: