วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2556

พระอาจารย์ปฏิบัติบูชาภาวนาที่วัดพระธาตุฮังฮุ้ง

พระธาตุฮังฮุ้ง


พระอาจารย์พระครูประกาศพุทธพากย์ พระธรรมทูตสายต่างประเทศ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมกุฏกษัตริยาราม กรรมการวัดญาณรังษี กรุงวอร์ชิงตัน ดีซี รัฐเวอร์จีเนียร์ สหรัฐอเมริกา กำลังปฏิบัติบูชาภาวนา พระธาตุฮังฮุ้ง เป็นเจดีย์สำคัญแห่งหนึ่งในเมืองเชียงรุ้ง สิบสองปันนา ซึ่งได้เซ็นต์รับมอบมาจากรัฐบาล และได้มีแม่คำและคณะได้มีศรัทธาบุรณะซ่อมแซมให้ดีดังเดิม นับเป็นก้าวสำคัญในการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในสิบสองปันนาซึ่งเมื่อได้พบกับพระอาจารย์ต่างก็ดีใจ ร้องขอให้พระอาจารย์ช่วยเหลือในทุกๆ ด้าน ซึ่งพระอาจารย์ก็รับปากจะช่วยเหลือตามกำลังความสามารถ

ไม่มีความคิดเห็น: