วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2556

กลดกัมมัฏฐานภาวนาที่สิบสองปันนา

พระอาจารย์กำลังมอบกลัดกัมมัฏฐานให้อุบาสกอุบาสิกาไปกางปฏิบัติธรรมในวันพระที่วัดเชียงป้อม ต.กาดทราย อ.เชียงรุ้ง จ.สิบสองปันนา มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน 

ไม่มีความคิดเห็น: