วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2556

อาทิตย์อัศดงค์ที่เชียงรุ้ง

อาทิตย์อัศดงค์ที่เชียงรุ้ง

มองจากวัดพระธาตุฮังฮุ้ง อ.เชียงรุ้ง จ.สิบสองปันนา ยูนนาน จีน ท้องฟ้ายามอาทิตย์อัศดงค์ ขุนเขาสูงที่ล้อมรอบเมืองเชียงรุ้ง เป็นสถานที่สถิตแห่งเทพเจ้าผู้เป็นเทวดาชั้นจาตุมมหาราชิกาทั้งหลาย ฟ้าฝนเมืองนีจึงชุ่มฉ่ำอยู่เป็นนิตย์ไม่ขาดแคลนด้วยน้ำ ป่ายังอุดมสมบูรณ์

ไม่มีความคิดเห็น: