วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ศาลาพักสงฆ์ วัดพระธาตุปางเยอ เชียงรุ้ง สิบสองปันนา

ศาลาที่พักสงฆ์วัดพระธาตุปางเยอ กำลังก่อสร้างท่ามกลางความขาดแคลน แม้ค่าแรงคนงานก็ไม่มีจ่าย แต่พวกเขาก็มีศรัทธา ไม่มีค่าแรงก็ทำด้วยน้ำใจอันเสียสละ เพื่อฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้กลับมาอีกครั้งหนึ่งหลังจากถูกปิดไปเกือบครึุ่งศตวรรษ มาบัดนี้ทางการเริ่มผ่อนคลายโดยให้พระอาจารย์ไปเซ็นต์รับคืนมาอยู่เรือยๆ จนวัดในความดูแลมากมายมหาศาล ต้องอาศัยศรัทธาประชาชนเป็นผู้ช่วยกันบูรณะซ่อมแซมให้ดีดังเดิม

ไม่มีความคิดเห็น: