วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2556

โกโบต้าตัวอย่างการแก้ปัญหาการจราจรในเมืองใหญ่

รุ่งอรุณเหนือ กทม ชีวิตผู้คนเริ่มสับสนวุ่นวายอีกครั้งหนึ่งเป็นวัฏฏจักรของคนที่อยู่ในเมืองใหญ่ มองออกไปไกลที่ทางด่วน ยังมีแสงไฟบอกทางเปิดอยู่ เพราะยังเช้า ปัญหาที่เราทั้งหลายต้องเผชิญประจำวันก็คือเรื่องการเดินทาง ปัญหาการจราจรที่ติดขัด ไม่มีผู้มีปัญญาแก้ไขให้ได้เป็นเวลานานแสนนานแล้ว การแก้แบบง่ายๆที่เมืองอื่นเขาแก้สำเร็จมาแล้ว เช่นกรณีเมืองโกโบต้ามีปัญหาหนักกว่าเราหลายเท่า แต่เขาโชคดีที่มีผู้ัมีปัญญา นักการเมืองที่มีสมองสามารถแก้ปัญหาให้แก่ประชาชนได้ บัดนี้ชาวโกโบต้าเต็มไปด้วยความสุข แม้จะเป็นเมืองใหญ่ผู้คนหนานแน่นพอๆกันกับ กทม ก็ตาม พูดไปก็เหมือนด่า ถ้าไม่พูดก็ให้เขาคิดเองก็ไม่เป็น จึงต้เองพูด ต้องบอก ว่า ปัญหาการจราจรนั้น เขาแก้สำเร็จแล้วนะ ด้วยวิธีการอย่างนั้นๆ เราควรหันมามองตนเองเปรียบกับเขาว่า เขาก็คน เราก็คน เขาทำได้ ทำไมเราทำไม่ได้ เป็น นั้นก็คือการทำทางจักรยานให้ประชาชนได้ขี่สัญจรไปมาสะดวกในท้องถนน เมื่อผู้คนขี่จักรยาน อุบัติเหตุก็ไม่มี ชีวิตก็เป็นสุข

ไม่มีความคิดเห็น: