วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในสิบสองปันนา

วัดเชียงป้อม ต.กาดทราย องเชียงรุ้ง จ.สิบสองปันนา มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน คำว่าเชียงป้อม หมายถึงในสมัยบรรพกาลนั้น เป็นสถานที่ผู้คนนัดหมายมาประชุมกันที่นี่เป็นประจำ ป้อม มาจากคำว่าพร้อม ในภาษาไทย แต่ไทลือพูดพร้อมว่า ป้อม หลังจากได้มีการผ่อนคลายในเรื่องของศาสนาในประเทศจีน รัฐบาลก็นิมนต์ให้พระอาจารยผืตุ๊เจ้าขง ไปเซ็นต์รับวัดคืนมาเป็นของคณะสงฆ์อีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่ประกาศให้หยุดกิจกรรมทางศาสนามาตั้งแต่สมันการปฏิวัติทางวัฒนธรรม ซึ่่งก็ได้เผาทำลายวัดและพระไตรปิฏกไปส่วนหนึ่ง แต่ประชาชนปกป้องศาสนสมบัติไว้สุดความสามารถ บางแห่งแกล้งเอาวัสวควายไปเลี้ยงในวัดและให้พระหนีออกไปหลบซ่อนอยู่ที่อื่นก่อน ก็พอระงับความรุถรแรงในเรื่องการเผาทำลายวัดลงได้จำนวนหนึ่ง บัดนี้บรรดาผู้เฒ่าแห่งสิบสองปันนาต่างดีใจที่พระพุทธศาสนาได้ส่งแสงเรืองรองขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง ต่างก(็พากันทุ่มเทบูรณะซ่อมแซมวัดวาอารามที่พระอาจารย์ไปเซ็นต์รับกลับคืทนมาด้วยศรัทธาอันเต็มเปี่ยมล้นในหัวใจถวายไว้ในพระพุทธศาสนา 

ไม่มีความคิดเห็น: