วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2555

บังสุกุลตาย


บังสุกุลตาย
อะนิจจา วะตะ สังขารา                                    สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอ
อุปปาทะวะยะธัมมิโน,                                     เกิดขึ้นแล้วย่อมเสื่อมไปเป็นธรรมดา
อัปปัชชิตฺวา นิรุชฌันติ,                                   เกิดขึ้นแล้ว ย่อมดับไป
เตสัง วูปะสะโม สุโข,                                       การเข้าไปสงบระงับแห่งสังขารทั้งเหล่านั้นเป็นสุข
สัพเพ สัตตา มะรันติ จะ,                                 สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง
มะริงสุ จะ มะริสสะเร,                                     ต้องตายเป็นแน่แท้
ตะเถวาหัง มะริสสามิ,                                      แม้เราเองก็จักตายแน่นอน
นัตถิ เม เอตะ สังสะโย.                                    ความสงสัยในความตายไม่มีแต่เราเลย

ไม่มีความคิดเห็น: