วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2555

บังสุกุลเป็น


บังสุกุลเป็น
อะจิรัง วะตะยัง กาโย                                       กายนี้ไม่นานหนอ
ปะฐะวิง อะธิเสสสะติ,                                     จักนอนเหนือแผ่นดิน
ฉุทโฑ อะเปตะวิญญาโณ,                                ถูกทิ้งไว้เป็นร่างไร้วิญญาณ
นิรัตถังวะ กะลิงคะรัง.                                     เป็นดุจท่อนฟืนและท่อนไม้หาประโยชน์อันใดมิได้เลย

ไม่มีความคิดเห็น: