วันอังคารที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2556

พญานาคหน้าวิหาาวัดเชียงป้อม

พญานาคที่ชาวไทลื้อเรียกว่าลวง เป็นสัตว์ที่มีพลังอำนาจมากกว่าพญานาคและมังกร มักจะทำไว้ทุกแห่งในดินแดนไทโบราณที่นับถือพระพุทธศาสนา ถ่ายที่หน้าวิหารวัดเชียงป้อม ต.กาดทราย อ.เชียงรุ่ง จ.สิบสองปันนา มณฑลยูนนาน สาะารณรัฐประชาชนจีน

ไม่มีความคิดเห็น: