วันอังคารที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2556

บุึคลลสำคัญมาพบกันที่ีวัดเชียงป้อม เชียงรุ่ง สิบสองปันนา

บุคคลสำคัญในทางพระพุทธศาสนา จากซ้ายไปขวา ๑ พระอาจารย์พระครูประกาศพุทธพากย์ พระธรรมทูตสายต่างประเทศ ผู้อุปถัมภ์การฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในสิบสองปันนา ๒ พระครูสิริธรรมวิเทศ เจ้าอาวาสวัดญาณรังษี วอร์ชิงตัน ดีซี เวอรน์จีเนียร์ สหรัฐอเมริกา ๓ หนานมหาจอมผู้เคยบวชเรียนจบถึงเปรียญธรรม ๔ ประโยค ผู้อำนวยการซ่อมวิหารวัดปาเชต์มหาราชฐาน สิบสองปันนา

ไม่มีความคิดเห็น: