วันอังคารที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2556

ข้าวซอยที่เชียงรุ่ง สิบสองปันนา จีน


ข้าวซอย อาหารมื่อเช้าของผู้คนเมืองจีน เชียงรุ่ง สิบสองปันนา มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน เปฌนเส้นคล้ายๆเส้นก๋ยวเตี๋ยว มีเส้นเล็กและเส้นใหญ่  เพราะคนที่นี่ไม่นิยมรับประทานอาหารมือเช้าแบบอาหารหนักๆ  ที่รับประทานอาหารก็เป็นแบบที่เห็นคือ มีขันโตกและม้านั่งเล็กๆ ทุกแห่งแม้ในภัตตาคารก็นิยมใช้แบบนี้กันโดยทั่วไป อากาศที่หนาวเย็นในตอนเช้า ทำให้รู้สึกอบอุ่นขึ้น

ไม่มีความคิดเห็น: