วันอังคารที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2556

วัดเชียงป้อม เชียงรุ่ง สิบสองปันนา มณฑลยูนนาน

วัดเชียงป้อม ต.กาดทราย อ.เชียงรุ่ง จ.สิบสองปันนา มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นวัดเก่าแก่ของเมือง เชียงป้อม หมายถึงจุดระดมพลสมัยโบราณ นัดระดมพลกันที่นี่ ป้อมมาจากคำว่าพร้อม พร้อมเพรียงกัน นัดชุมนุมกัน จึงขนานนามวัดแห่งนี้ว่าวัดเชียงป้อม มีพระอาจารย์ตุ๊เจ้าขง เป็นเจ้าอาวาส แวดล้อมไปด้วยหมู่บ้านไทลื้อ ผู้นับถือพระพุทธศาสนามาแต่บรรพชนกว่าสองพันปีมาแล้ว แม้ในคราวที่ท่านขุนบรมราชาธิราชแห่งราชอาณาจักรหนองแส คนไททั้งหลายก็นับถือพระพุทธศาสนาสร้างบ้านแปลงเมืองมาด้วยอาศัยคุณธรรมนำชีวิต เผ่าไทถอยร่นลงมาจากจีน จนมาถึงอาณาจักรหนองแส เรื่อยลงมา ราชอาณาจักรหอคำเชียงรุ่ง สิบสองปันนา สิบสองจุไท ล้านช้าง ล้านนา สุโขทัย อยุธยา รัตนโกสินทร ตามลำดับ มีภาษาทีวิวัฒนาการมาโดยลำดับ แม้กระนั้น ภาษาดั้งเดิมก็ยังคงอยู่ไม่เปลี่ยนแปลง ไทบางกลุ่มก็อพยพไปอยู่ทางอินเดียเหนือ พม่า และยังคงอยู่ที่นั่นจวบจนปัจจุบัน

ไม่มีความคิดเห็น: