วันอังคารที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2556

เสาหลักบ้าน สิบสองปันนา จีน

เสาหลักบ้าน ประเพนีไทโบราณ เมื่อมีการตั้งหมู่บ้านก็จะสร้างเสาหลักบ้านไว้ในหมู่บ้านนั้นๆ เป็นที่สิงสถิตของเทวดาประจำหมู่บ้าน เาหลักบ้านนี้บันทึกมาจาก หมู่บ้านไทลื้อ ต.กาดทราย อ.เชียงรุ่ง จ.สิบสองปันนา มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน จะมีประเพนีไหว้เสาหลักบ้านประจำปี

ไม่มีความคิดเห็น: