วันอังคารที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2556

รถบรรทุกไฟฟ้า

รถบรรทุกใช้แบตเตอรี่ บรรทุกของไดเ้เต(็มคัน ผมเห็นเขาบรรทุกขวดน้ำดิ่มขนาดยักษ์เต็มคันรถแบะสามารถใช้ความเร็วได้เป้นปกติ มีเกียรผืเดินหน้าถอยหลังได้เหมือนรถยนต์ทั่วๆไป แต่ที่สำคั(ญก็คือมันไม่ได้ใช้น้ำมัน ทำให้เราไม่ต้องจ่ายค่าน้ำมันที่แสนจะแพง น้ำมันในเมืองจีนแพงกว่าในประเทศไทย การใช้รถไฟฟ้ารแบบนี้จึงช่วยได้มาก อันที่จริงมันก็ไม่ใช่ขอิงยากสำหรับคนไทย แต่มันยากที่คนมีอำนาจทำไม่อยากทำคือนักการเมืองต่างหาก

ไม่มีความคิดเห็น: