วันอังคารที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2556

สร้างบ้านกลบบ่อน้ำ

ยอดแหลมที่โผล่ขึ้นมาคือยอดอาคารที่สร้างครอบบ่อน้ำเอาไว้แต่โบราณ เมื่อทำการสร้างบ้านใหม่ต้องการถมให้จมมิดลงในดินข้างบ้าน แต่พระอาจารย์ตุ๊เจ้าขงเจ้าอาวาสวัดเชียงป้อม เป็นผู้อนุรักษ์ของเก่า ต้องการให้รักษาสมบัติเก่าที่บรรพชนทำไว้จึงสั่งให้เอาดินถมออก จึงเหลือโผล่มาให้เห็นแต่ยอดแหลมๆดังปรากฏในภาพ

ไม่มีความคิดเห็น: