วันอังคารที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2556

พระครูสิริธรรมวิเทศ กับผู้เฒ่าแห่งสิบสองปันนา

พระอาจารย์พระครสิริธรรมวิเทศ (อุดม อตฺตมสีโล) เจ้าอาวาสวัดญาณรังษี เวอร จีเนีรยร์สหรัฐอเมริกา ถ่ายภาพที่ระเบียงบ้านไทลื้อกับผู้เฒ่าเจ้าของบ้านแห่งสิบสองปันนา มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน

ไม่มีความคิดเห็น: