วันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

บ้านไทลื้อ

ไต้ถุนบ้านไทลื้อ จะมีไต้ถุนสูงแบบนี้เป็นหลัก  และใช้ได้แบบเอนกประสงค์ นับว่าเป็นวัฒนธรรมไทโบราณ แต่ปัจจุบันการสร้างบ้านใหม่นักจะเป็นแบบไม่มีไต้ถุนสูงแบบนี้เสียเป็นส่วนมาก ไม่นานวัฒนธรรมเก่าแก่คงจะค่อยๆสูญหายไปจากโลกอย่างแน่นอน ถ่ายที่เมืองเชียงรุ่ง สิบสองปันนา สาธารณรัฐประชาชนจีน

ไม่มีความคิดเห็น: