วันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

จักรยานหาบของ

ชิวิตที่ต้องหาบต้องหาม ทำมาหากินด้วยความอดทนขยันหมั่นเพียร  เคยเห็นแต่คนหาบของ แต่ที่เมืองเชียงรุ่ง สิบสองปันนา  ยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน จักรยานก็หาบของได้อย่างที่เห็น นับว่าเป็นแนวคิดที่ดี แต่การปั่นจักรยานหาบของไปตามถนนใหญ่ จะทำได้อย่างไร ยังไม่เคยเห็น ที่เห็นอยู่ในภาพเป็นถนนหน้าตลาดสดเมืองเชียงรุ่ง 

ไม่มีความคิดเห็น: