วันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลวดลายไทที่เมิงโล(เมืองลอง)

ได้มีการปรับพื้นที่ที่เมิงโลง (เมืองลอง) เพื่อสร้างโรงแรม แต่ยังไงก็ยังไม่ทิ้งลายไทอยู่ดีอย่างที่เห็น หลังคาที่มีช่อฟ้า ไบระกา รู้สึกว่าจะเป็นสัญลักษณ์ของไทในบรรพกาลจวบจนถึงปัจจุบันไม่มีเปลี่ยนแปลงเลย เมืองลองตั้งอยู่ระหว่างรอยต่อที่จะเข้าไปใกล้ชายแดนจีน พม่า จากเมืองลองแห่งนี้ รถที่จะไปยังเมืองเชียงขางจะต้องขอใบอนุญาสตผ่านแดน ทุกคันไป หากไม่มีใบอนุญาตก็จะไม่ยอมให้ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองออกไปยังชายแดนพม่าได้ แม้แต่ผู้คนที่ผ่านด่านนี้ก็ต้องมีใบอนุญาต ในกรณีที่ไม่มีรเอกสารหลักฐานอะไรเลย แต่าถ้าเป็นคตนไทลื้อ ซึ่งในเขตชายแดนมักจะไม่มีบัตรประชาชน จึงต้องให้เดินทางแบบหลบหนีรเข้าเมือง โดยเดินอ้อมไปทางหลังตึกสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ในป่าทมี่มีเหวลึก
ลงไปในเหวนั้นแล้วค่อยเดินขึ้นมาทางตรงข้าม ส่วนมากก็ทำกันแบบนั้น

ไม่มีความคิดเห็น: