วันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

วัดเมืองลอง

ถนนในเมิงโลง ที่เห็นหลังคาแหลมด้านบนคือวัดประจำเมิงโลง (เมิง - เมือง โลง - ลอง ) เมิงโลง (เมืองลอง) วัดตั้งอยู่บนเขา พระที่นี่ต้องทำงานทุกอย่างเอง เช่นขับรถบรรทุกน้ำเอง ทุกอย่างพระต้องทำเองหมด เพราะระบอบคอมมิวนิสต์ไม่สนัยสนันให้ผู้คนนับถือพระพุทธศาสนา เว้นแต่คนเฒ่่าคนแก่อยู่มาก่อนเกิดลัทธคอมมิวนิสต์ก็ยังคงเหมือนเดิม แต่คนหนุ่มสาวจะเปลี่ยนไปตามกาล 

ไม่มีความคิดเห็น: