วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ความเป็นมาแห่งเขตปกครองตนเองสิบสองปันนา

ประวัติเรื่องราวความเป็นมาแห่งสิบสองปันนา แห่งชนชาวไท มีกษัตริย์ปกครองต่อเนืท่องกันมาถึง ๘๐๐ ปี คลิกดูรายละัเอียดด้านล่างนี้นะครับ
http://www.khonkhurtai.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1420:2012-07-23-07-28-45&catid=36:2009-11-30-06-15-06

ไม่มีความคิดเห็น: