วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

เตรียมสามเณเพื่ออุปสมบท

เตรียมสามเณรให้พร้อมที่จะเข้าสู่พิธีอุปสมบทตามแบบเถรวาทของจีน ที่วีดเชียงขาง เมืองเชียงขาง สิบสองปันนา มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งมีสามเณรแสงหรือที่ไทลื้อเรียกว่าพระแสง(เรียกสามเผรรว่าพระ เรียกพระว่าตุ๊ หลวงพี่ เรียกว่า ตุ๊ปี้ ) เข้ารับการอุกสมบททีีโบสถ์วัดเชียงขาง

ไม่มีความคิดเห็น: