วันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

วัดครูบาปา เจ้าคณะภาคเมืองวะ เชียงขาง

ถ่ายภาพจากยอดดอยวัดครูบาป่า เจ้าคณะภาคเมืองวะ เชียงขาง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน มองไปไกลๆเห็นเทิือกเขาสูงสลับซับซ้อน เลยจากทิวเขาเหล่านี้ไปก็จะไปถึงเมืองพม่า ตรงกลางว่างๆคือแม้น้ำหลวยซึ่งไหลลลงสู่แม่น้ำของ ผ่านพม่า ไทย เมขร เวียตนาม

ไม่มีความคิดเห็น: