วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2556

วิธีนึกคำบริกรรมภาวนา

วิธีนึกคำบริกรรมภาวนา

วิธีนึกบริกรรมภาวนา นับว่าเป็นส่วนสำคัญมากในการภาวนา หากเราไม่รู้วิธีนึกคำบริกรรมที่ถูกต้องแล้ว การภาวนาแทนที่จะมีผลน่าพึงใจ กลับกลายเป็นว่างเปล่าผิดทาง ดังนั้นจึงจะขอนำเอาคำสอนที่พ่อแม่ครูอาจารย์หลวงตามหาบัวสอนไว้ในหนังสือ”ปฏิปทาพระธุดงค์กัมมัฏฐาน” มาให้ศึกษาดังต่อไปนี้


“วิธีนึกคำบริกรรมภาวนา การนึกคำบริกรรมภาวนานั้นจะนึกกับธรรมบทใดบทหนึ่งตามนิสัยชองดังกล่าวแล้วก็ได้ เช่น พุทโธ ธัมโม สังโฆ ๆ ๓ จบ แล้วกำหนดเอาเพียงบทเดียวติดต่อกันไปด้วยความมีสติ แต่จะกำหนดธรรมบทใดก็ตามนอกจากสามบทนี้ ก่อนจะเจริญธรรมบทนั้นๆ ทุกครั้ง ควรเจริญรำลึกธรรมสามบทคือ พุทโธ ธัมโม สังโฆ ๓ ครั้ง อันเป็นองค์พระรัตนตรัยก่อน จากนั้นค่อยบริกรรมบทที่ตนต้องการต่อไป เช่น อานาปานสติ หรือ อัฐิ หรือ ตโจฯ เป็นต้น การที่ท่านให้มีคำบริกรรมภาวนาเป็นบทๆ กำกับใจในเวลานั้นหรือเวลาอื่นก็เพื่อเป็นอารมณ์เครื่องยึดของใจในเวลาต้องการความสงบ เพราะใจเป็นของละเอียดตามธรรมชาติ ทั้งยังไม่สามารถจะพึงตัวเองได้ เนื่องจากจิตยังไม่เป็นตัวของตัวโดยสมบูรณ์ดังพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ท่าน  จำต้องมีบทเป็นคำบริกรรมเพื่อผูกใจหรือเพื่อเป็นอารมณ์ของใจเวลานั้น”

ไม่มีความคิดเห็น: