วันอังคารที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2556

การกำหนดลมหายใจและฐานที่ตั้งของลม

การกำหนดลมหายใจและฐานที่ตั้งของลม

ในหนังสือปฏิปทาของพระธุดงค์กัมมัฏฐานได้กล่าวเรื่องนี้ไว้ ดังนี้

“การกำหนดลมหายใจและฐานที่ตั้งของลมก็เหมือนกัน เมื่อกำหนดลมทีแรกได้กำหนดไว้ในที่เช่นไร เช่น กำหนดที่ดั้งจมูกเป็นต้น  เวลาดูลมเพลินไปด้วยความสนใจ อาจเกิดความสงสัยขึ้นมาในเวลานั้นได้ว่า ลมได้เคลื่อนไปจากดั้งจมูกไปอยู่ในฐานอื่น เป็นต้น แล้วตั้งลมที่ดั้งจมูกใหม่ ดังนี้ เรียกว่าก่อกวนตนเองด้วยความสำคัญ จะไม่เกิดผลได้เลย  เพราะความสงสัยมาแย่งเอาไปเสียหมด เพื่อความถูกต้องและหายกังวลในฐานต่างๆ จึงควรปฏิบัติตามที่กล่าวมาในอาการอื่นๆ  คือพึงทำความรู้ชัดในกองลมที่ผ่านเข้าผ่านออกด้วยสติทุกระยะไปจนถึงที่สุดของลม แม้ฐานของลมจะปรากฏว่าสูงต่ำ  หรือผิดไปจากฐานเดิมตามความเข้าใจก็ตาม จะไม่ทำให้การกำหนดนั้นเสียไปแม้แต่น้อยเลย  ยิ่งจะทำให้ลมกับจิตสนิทแนบต่อกันไปตลอดที่สุดของการภาวนาหรือที่สุดของลม”

ไม่มีความคิดเห็น: