วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

คู่มือปฏิบัติกัมมัฏฐาน ( สมาธิ) Meditation Handbook

คู่มือปฏิบัติกัมมัฏฐาน ( สมาธิ)
Meditation Handbookวัดญาณรังสี
Wat Yarnna Rangsee Buddhist Monastery
21950 Shaw Road,Sterling, Virginia 20164-9318 U.S.A.
Tel.703-406-8290,703-409-1549 Fax.703-406-4705

ไม่มีความคิดเห็น: