วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

คู่มือปฏิบัติกัมมัฏฐาน ( สมาธิ) Meditation Handbook 2

อานาปานสติภาวนามัย
The Breath Meditation Development
โดย
พระสุทธิกรรมรังสีคัมภีรเมธาจารย์(ท่านพ่อลี ธมฺมธโร)
By
Phrasuddhidhammarangseegambhiramedhajaan.วัดอโศการาม สมุทรปราการ

Wat Asokaram Samuttaraprakan

ไม่มีความคิดเห็น: