วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

อังคุลิมาลปริตร


อังคุลิมาลปริตร
ยะโตหัง ภะคินิ อะริยายะ ชาติยา ชาโต           ดูก่อนน้องหญิง ตั้งแต่เราเกิดแล้วโดยชาติอริยะ
นาภิชานามิ สัญจิจจะ ปาณัง ชีวิตา                 ไม่รู้จักแกล้ง ปลงสัตว์
โวโรเปตาฯ                                                      มีชีพจากชีวิต
เตนะ สัจเจนะ โสตถิ เต โหตุ                           ด้วยคำสัตย์นี้ ขอความสวัสดีจงมีแก่ท่าน
โสตถิ คัพภัสสะฯ                                            ขอความสวัสดีจงมีแก่ครรภ์ของท่าน

ไม่มีความคิดเห็น: