วันอังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2555

อภยปริตร 15-8-55


อภยปริตร
.ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ                  ลางชั่วอันใดและอวมงคลอันใด
โย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท                      เสียงนกเป็นที่ไม่ชอบอันใด
ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง                       และบาปเคราะห์อันใด สุบินชั่วอันไม่พอใจอันใดมีอยู่
พุทธานุภาเวน วินาสะเมนตุฯ                          ขอสิ่งเหล่านั้น จงถึงความพินาศไป
ด้วยอานุภาพของพระพุทธเจ้า
 .ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ                ลางชั่วอันใดและอวมงคลอันใด
โย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท                      เสียงนกเป็นที่ไม่ชอบอันใด
ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง                       และบาปเคราะห์อันใด สุบินชั่วอันไม่พอใจอันใดมีอยู่
ธัมมานุภาเวน วินาสะเมนตุฯ                          ขอสิ่งเหล่านั้น จงถึงความพินาศไป
ด้วยอานุภาพของพระธรรม
.ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ                 ลางชั่วอันใดและอวมงคลอันใด
โย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท                      เสียงนกเป็นที่ไม่ชอบอันใด
ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง                       และบาปเคราะห์อันใด สุบินชั่วอันไม่พอใจอันใดมีอยู่
สังฆานุภาเวน วินาสะเมนตุฯ                          ขอสิ่งเหล่านั้น จงถึงความพินาศไป
            ด้วยอานุภาพของพระสงฆ์

ไม่มีความคิดเห็น: