วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2555

กษัตริย์องค์สุดท้ายแห่งอาณาจักร์หอคำเชียงรุ้ง


http://www.youtube.com/watch?v=ROodUu09_B4&feature=related

กษัตริย์องค์สุดท้ายแห่งอาณาจักร์หอคำเชียงรุ้ง

ไม่มีความคิดเห็น: